تام فلتون / دنیل ردکلیف / فيلم 7 "هری پاتر و یادرگاران مرگ-قسمت اول"

دن رادکلیف و تام فلتون به ملاقات بدلکار مصدوم فیلم رفتند

به گزارش مجله !OK، دو روز گذشته، بازیگران فیلم های هری پاتر، دنیل رادکلیف و تام فلتون (به همراه دوست دخترش) به ملاقات بدلکاری که سر صحنه فیلم هری پاتر و یادگاران مرگ به شدت مصدوم شد رفتند:

این دو بازیگر بعد از ترک بیمارستان به دلیل قانع کننده ای شُکه شده بودند – آقای هلمز که در تمام فیلم های هری پاتر، بدلکار دنیل بوده است، به خاطر مشکلی که در ستون فقراتش به وجود آمده، ممکن است برای همیشه فلج شود.