فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

عکس کلوزآپ از هرمیون در شاهزاده دورگه

یکی از اعضای سایت MuggleNet عکس جدیدی از فیلم سینمایی هری پاتر و شاهزاده دورگه را پیدا کرده است که هرمیون گرنجر را نشان می دهد.

این عکس را می توانید در اینجا ببینید.