اخبار سایت

فروشگاه سایت امشب مجددا بسته خواهد شد

امشب فروشگاه شبکه دیوانه ساز ایرانی مجددا فعالیت خود را تعطیل می کند و شاید سال آینده مجددا ادامه پیدا کند. (قطعی نیست)

به سفارش تمام کسانی که در این مدت اقدام به خرید محصول کرده اند رسیدگی خواهد شد (همین طور تهرانی ها)، پس به هیچ عنوان نگران سفارش تان که هنوز دریافت نکرده اید نباشید.