فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

عکس های تبلیغاتی فیلم هری پاتر و شاهزاده دورگه

عکس های تبلیغاتی جدیدی برای فیلم سینمایی هری پاتر و شاهزاده دورگه بصورت آنلاین منتشر شده است. در این عکس ها تام ریدل نوجوان، دراکو، اسنیپ، هری و جینی را می بینیم.

این عکس را اینجا ببینید و فکر کنید چرا این پنج نفر در یک عکس قرار گرفته اند.