مختلف

نشت گاز در پارک هری پاتر باعث تخلیه کارکنان آنجا شد

در طی ساخت و ساز پارک دنیای جادوگی هری پاتر در استودیوهای یونیورسال، دیروز نشت گاز باعث شد بخشی از آن منطقه برای مدت زمانی کوتاه بسته شود. به گزارش روزنامه محلی اورلاندو:

در جریان ساخت و ساز دنیای جادوگری هری پاتر، نشر گاز در ساعت دو بعد از ظهر باعث اختلال شد.

به منظور پیشگیری از بروز حادثه، یونیورسال اهالی آن بخش را برای مدتی خارج کرد و آن منطقه بسته شد و ماموران آتش نشانی به محل اعزام شدند.

ساعاتی بعد از رفع مشکل، منطقه مجددا باز شد و اوضاع به وضعیت نرمال بازگشت.