بازیگران / فيلم 7 "هری پاتر و یادرگاران مرگ-قسمت اول"

باز هم شایعه: انتخاب بازیگر یک دله دزد بوگندو؟

پیش از این نیز گفتیم بر اساس شایعات بازیگر نقش ماندانگاس فلچر برای آخرین فیلم هری پاتر انتخاب شده است. اکنون مشخص شده که این بازیگر، اندی لیندن است. می توانید عکس هایی از لیندن را در اینجا و اینجا ببینید.
این بازیگر که بیشتر در فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی نقش داشته در یکی از قسمت های State of Play به کارگردانی دیوید یتس نیز حضور کوتاهی داشته است. همان طور که می دانید، ماندانگاس فلچر، و یا به قول اسنیپ “دله دزد بوگندو” در انتقال ایده هفت پاتر به محفل نقش مهمی داشته است.
باز هم خاطرنشان می کنیم که این اخبار تا تأیید رسمی فقط در حد شایعه است.