دنیل ردکلیف

دن برای طرفداران کارت تبریک می فرستد

وب سایت DR.com و DR.co.uk، هر دو یک پیام تبریک ویژه از طرف بازیگری دریافت کرده اند که نقش هری را در فیلم های پاتر بازی می کند. در این پیام، او فاش می کند که فیمبرداری محفل ققنوس برای او تمام شده است و در مورد برنامه ی سال آینده اش توضیح می دهد:

برای من سال هیجان انگیزی گذشت. برای ساختن “محفل ققنوس” خیلی تفریح کردم و باز هم با گری اولدمن کار کردم و برای اولین بار با ایملدا استانتون هم کار کردم، که فوق العاده بود. دیوید ییتس کارگردان تحریک کننده ای است که من حاضرم روی زغال داغ راه بروم تا دوباره با او کار کنم.
همین طور که می دانید من سال آینده باید به صحنه نمایش بروم، تا در نمایش Equus بازی کنم و از وقتی این خبر اعلام شد، از طرف هواداران نامه های زیادی جهت پشتیبانی دریافت کرده ام که با اشتیاق آنها را خواندم. برای تشویق و دلگرمی که به من دادید متشکرم.
بعد از آن سال آینده در فیلم “جک، پسرم” بازی خواهم کرد و باز هم کاملاً هیجان زده ام تا فیلمنامه فوق العاده و بسیار تحریک کننده آن را بازی کنم. سال پرکاری خواهم داشت و از تمام لحظاتش لذت خواهم برد.

دن همچنین همراه نامه عکسی از خودش را فرستاده است، که آن را در اینجا در گالری سایت می توانید ببینید.