دنیل ردکلیف

دن براي طرفداران كارت تبريك مي فرستد

وب سايت DR.com و DR.co.uk، هر دو يك پيام تبريك ويژه از طرف بازيگري دريافت كرده اند كه نقش هري را در فيلم هاي پاتر بازي مي كند. در اين پيام، او فاش مي كند كه فيمبرداري محفل ققنوس براي او تمام شده است و در مورد برنامه ي سال آينده اش توضيح مي دهد:

براي من سال هيجان انگيزي گذشت. براي ساختن “محفل ققنوس” خيلي تفريح كردم و باز هم با گري اولدمن كار كردم و براي اولين بار با ايملدا استانتون هم كار كردم، كه فوق العاده بود. ديويد ييتس كارگردان تحريك كننده اي است كه من حاضرم روي زغال داغ راه بروم تا دوباره با او كار كنم.
همين طور كه مي دانيد من سال آينده بايد به صحنه نمايش بروم، تا در نمايش Equus بازي كنم و از وقتي اين خبر اعلام شد، از طرف هواداران نامه هاي زيادي جهت پشتيباني دريافت كرده ام كه با اشتياق آنها را خواندم. براي تشويق و دلگرمي كه به من داديد متشكرم.
بعد از آن سال آينده در فيلم “جك، پسرم” بازي خواهم كرد و باز هم كاملاً هيجان زده ام تا فيلمنامه فوق العاده و بسيار تحريك كننده آن را بازي كنم. سال پركاري خواهم داشت و از تمام لحظاتش لذت خواهم برد.

دن همچنين همراه نامه عكسي از خودش را فرستاده است، كه آن را در اينجا در گالري سايت مي توانيد ببينيد.