فيلم 7 "هری پاتر و یادرگاران مرگ-قسمت اول"

اولین عکس ها از دنیل رادکلیف در پشت صحنه یادگاران مرگ (به روز شد)

روزنامه Daily Mirror در شماره امروز خود تصویری از دنیل رادکلیف را منشر کرده است که از پشت صحنه فیلم “هری پاتر و یادگاران مرگ” گرفته شده است. در این عکس دنیل با گریم هری دیده می شود که چوبدستی در دست در یک جنگل در حال حرکت است.
عکس نه چندان واضحی از این بخش روزنامه را می توانید در اینجا ببینید.

به روز شد: عکس قبلی را به همراه ۹ عکس دیگر از همان صحنه با کیفیت خیلی بهتری می توانید در اینجا ببینید.