فيلم 7 "هری پاتر و یادرگاران مرگ-قسمت اول"

بازیگر بدل رادکلیف برای همیشه فلج شد

براساس گزارش های اولیه، خبرهای بسیار بدی از دیوید هولمز، بازیگر بد دنیل رادکلیف در هری پاتر منتشر شده است. این بدل ۲۵ ساله که در ژانویه گذشته در حال اجرای نقش بود، دچار آسیب شد و گفته می شود که فلج شده است. با وجود قطع امید پزشکان، هولمز همچنان امید خود را از دست نداده است.

“با اینکه به دیوید گفته شده که دیگه هرگز نمیتونه راه بره، ولی اون هنوز امید خودش رو از دست نداده. و عمیقا به این قضیه اعتقاد نداره و با اینکه چند روزه که مشخص شده برای همیشه فلج خواهد موند، هنوز این مسئله رو قبول نکرده.”

تمام مجموعه فعالان هری پاتر در اینترنت، از جمله ما، برای هولمز آرزوی سلامت و بهبودی سریعتر را داریم و برای شفای او دعا می کنیم.