پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
مختلف

مجله سرگرمی هفتگی رون و هرمیون را یازدهمین یار برتر شمرد

یک مقاله جدید توسط Entertainment Weekly امروز منتشر شده است که افرادی که کنار هم زوج ترکیبی را تشکیل میدهند یاد کرده است. از زندگی واقعی تا فانتزی. رون ویزلی و هرمیون گرنجر در مقام یازدهم این رتیبه بندی، بعد از اد مک ماهن، رابین، جرج، کاستانزا و چندین نفر دیگر قرار گرفتند.