رولینگ

قطع کمک های جی.کی.رولینگ به انجمن بیماران MS

طرفداران رولینگ مطمئنا به خاطر دارند که جی.کی.رولینگ تا به حال قدم های بسیار مهمی برای تامین هزینه های تحقیقات علمی برای کمک به درمان بیماران MS اسکاتلند برداشته است و امروز تصمیم گرفته که خود را از این جریان دور کند

او در این مورد گفت که وجدانش اجازه نمی دهد کمک هایش را به این موسسه خیریه بیش از این ادامه دهد زیرا این موسسه با چیزی که پیش از این کمک ها بود، تفاوت کرده است. او در ادامه گفت تا به حال هر کمک مالی که انجام داده است، تنها به دلایل شخصی خودش بوده است.

گفته می شود اختلافی بین رولینگ و مسئولان این انجمن به وجود آمده است. در هر صورت متن کاملا طولانی بیانیه جو به همراه جوابیه انجمن مذکور را می توانید در اینجا مطالعه کنید.