فيلم 7 "هری پاتر و یادرگاران مرگ-قسمت اول"

گزارش جدید از فیلمبرداری کلبه صدفی یادگاران مرگ

به گزارش جدیدی از CBBC از فیلمبرداری صحنه های کلبه صدفی برای فیلم یادگاران مرگ در پمبروکشایر در ویلز، توجه کنید:

هیجان انگیزترین موقع روز، زمانی بود که باید آن پایین می رفتیم تا به لوکیشن برسیم. خانه زیبایی از صدف ساخته بودند که نامش کلبه صدفی بود.

به نظر واقعا قدیمی می رسید و بیش از ۱۶۰۰ قطعه صدف روی سقف آن به کار رفته شده بود که همگی کار دست بودند. افرادی مشغول کار در آنجا بودند که به آنها طراح صحنه می گویند. آنها در حال شن کشی ماسه ها بودند و از ماشین تولید کننده باد هم استفاده می کردند که صحنه طوری به نظر برسد که انگار هیچ کس پایش به نزدیکی های این خانه نرسیده است.