فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

پوستر جدید فرانسوی از شاهزاده دورگه

یک پوستر جدید از شاهزاده دورگه مربوط به تور قطار فرانسه منتشر شده است. این پوستر شبیه پوستر قبلی است، اما هری، رون، هرمیون و دامبلدور در جهت های دیگری دیده می شوند.

این پوستر را می توانید در اینجا ببینید.