بازیگران / فيلم 7 "هری پاتر و یادرگاران مرگ-قسمت اول"

جسی کیو برای یادگاران مرگ باز می گردد

در یک مصاحبه جدید با جسی کیو، بازیگر نقش لاوندر براون در هری پاتر و شاهزاده دورگه، مشخص شد که او برای فیلم هفتم باز خواهد گشت.

علاوه بر این، وی در این مصاحبه گفت که عاشق روپرت گرینت بوده و شرح چگونگی انتخابش برای این نقش را توضیح داد. او گفت در فیلم هفتم و در بخش نبرد هاگوارتز به نقش خود باز خواهد گشت.