فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

سه نگاه تلویزیونی جدید از شاهزاده دورگه

سه نگاه تلویزیونی جدید (TV Spot) از فیلم سینمایی هری پاتر و شاهزاده دورگه در اینترنت با کیفیت های تقریبا نامطلوب منتشر شده است که می توانید در زیر مشاهده کنید.

نگاه اول
نگاه دوم
نگاه سوم