فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه" / کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

ویژه نامه شاهزاده دورگه و تبلیغ یادگاران مرگ کاغذی در مجله Nick

شماره ماه جولای مجله Nickelodeon طرح جلد هری پاتر و شاهزاده دورگه را دارد. علاوه بر این شامل سوال و جواب های جدیدی با بازیگران، تست IQ هری پاتری و یک تبلیغ جدید برای نسخه کاغذی کتاب یادگاران مرگ است:

کاور مجله با تصویر هری
صفحه ۱ از ویژه نامه شاهزاده دورگه
صفحه ۲ از ویژه نامه شاهزاده دورگه
تبلیغ نسخه کاغذی یادگاران مرگ