کتاب‌ها

تصویر زندانی آزکابان امروز برای فروش گذاشته شد

یک تصویر مشاهده نشده قدیمی برای کتاب سوم هری پاتر، امروز برای فروش در لندن به قیمت ۸۵۰۰ پوند استرلینگ (واحد پولی انگلستان) گذاشته شد. متخصصان هنری تخمین زنده اند که خریدار خوشبخت این تصویر، میتواند در صورت تمایل آن را مجددا به پنج برابر قیمت آن به فروش برساند.
تصویرگر طراحی ها، آقای “کلیف رایت”، کسی که تصویرگری کتاب ۲ و ۳ را نیز انجام داده بود، در این باره می گوید: “در بعضی موارد، ترجیح می دهم تصویر برای استفاده در کاور کتاب مصرف شود. اینجوری بیشتر پویا می شود. در آخرین نسخه، هیپوگریف خیلی سریع پرواز نمی کند. خود جی.کی.رولینگ یک تصویر را برای من فکس کرد که چیزی بود که او فکر میکرد هیپوگریف باید آن شکلی باشد.”