فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

یادآوری: آخر این هفته با پیش نمایش محفل ققنوس

همان طور که پیش از این به اطلاع شما رسانده بودیم، برنامه ای در ABC Family آخر این هفته می خواهد یک پیش نمایش از محفل ققنوس را نمایش دهد. در این شبکه، همچنین، فردا اولین فیلم پاتر پخش خواهد شد، و روز شنبه هم فیلم دوم، یکشنبه هم فیلم سوم؛ در طی پخش زندانی آزکابان، صحنه های حذف شده از فیلم هم پخش خواهد شد.
هنوز اطلاع نداریم که کلیپ محفل ققنوس چه زمانی دقیقا پخش می شود، اما بعضی از خوانندگان ما پیش بینی می کنند که بین این دو نمایش زندانی آزکابان پخش می شود، بین ساعات ۵ تا ۸ بعد از ظهر، در روز یکشنبه.
اگر ویدیویی از این برنامه در اینترنت منتشر شد حتما در سایت قرار خواهیم داد.