فيلم 7 "هری پاتر و یادرگاران مرگ-قسمت اول"

انتخاب بازیگر پایس تیکنس در یادگاران مرگ

بازیگر انگلیسی، گای هنری، برای بازی در نقش وزیر سحر و جادو، پایس تیکنس در هری پاتر و یادگاران مرگ انتخاب شده است.
او در گفتگوی رادیویی با BBC گفته است: “من قراردادم رو بستم پس اجازه دارم بگم، قراره پایس تیکنس باشم! وزیر سحر و جادو در دو فیلم آخر هری پاتر. خیلی هیجان انگیزه. اولین روز فیلمبرداری من ۲۷ جولای هست!”
عکس هایی از آقای هنری را در اینجا می توانید ببینید.