اما واتسون

حضور اما واتسون در برنامه تلویزیونی Jonathan Ross

اما واتسون با حضور در برنامه تلویزیونی Jonathan Ross از BBC1 گفته است که از بوسه اش با روپرت گرینت در یادگاران مرگ متنفر است: “من بهش چنگ زدم تا نیافتم، زیاد امیدی نداشتم که بتونم تمومش کنم.” او همچنین می گوید که این کار هولناک بوده و بهترین قسمت آن این بوده که چشم هایش را بسته چون در این نصورت لازم نبوده راجع به این حقیقت فکر کند که دارد او را می بوسد. او بوسیدن روپرت را به نزدیکی با محرم مقایسه کرده و گفته که بدترین قسمت آن باز کردن چشم هایش بوده و این که سعی کند نخندد.

بقیه مصاحبه و ویدیوی آن در ادامه خبر…

او با تأیید این که در آمریکا به دانشگاه Brown خواهد رفت در مورد ادامه بازیگریش گفت: “قطعا… من خیلی خوشحالم از رفتن به دانشگاه ولی این به این معنی نیست که کار دیگه ای نمی تونم انجام بدم، می خوام کیکم رو داشته باشم و بخورمش… می خوام کمدی رو امتحان کنم.”
همچنین در میان این مصاحبه کلیپ جدیدی از شاهزاده دورگه پخش شده که در آن هری و هرمیون در کتابخانه در مورد جشن کریسمس اسلاگهورن صحبت می کنند. هری به او پیشنهاد می کند با هم بروند اما هرمیون همراهش را انتخاب کرده و به هری پیشنهاد می کند با رومیلدا وین برود.
برای دیدن دو قسمت ویدیوی کامل مصاحبه اینجا و اینجا را کلیک کنید (البته با علم به این که در ایران مسدود است!).