بازیگران

عکس های جدید از دن، اما، تام و جسی

عکس های فتوشات جدیدی از دن رادکلیف، اما واتسون، تام فلتون و جسی کیو منتشر شده است.
برای دیدن اسکن عکس جدید دنیل رادکلیف که در روزنامه Bild منتشر شده، اینجا را کلیک کنید. عکس جدیدی از اما واتسون نیز در شماره جولای مجله مجارستانی Bravo چاپ شده که می توانید اسکن آن را در اینجا ببینید.
برای دیدن عکس های جدید تام فلتون نیز اینجا، اینجا و اینجا را کلیک کنید. سه عکس جدید جسی کیو نیز در اینجا، اینجا و اینجا، قابل مشاهده است.