فيلم 7 "هری پاتر و یادرگاران مرگ-قسمت اول"

بیل نایی در یادگاران مرگ، اسکریم جیور خواهد بود

پیش از این خبر داده بودیم که بیل نایی به بازیگران فیلم یادگاران مرگ پیوسته است. اکنون به نظر می رسد پس از حذف نقش روفس اسکریم جیور از فیلم ششم، در هری پاتر و یادگاران مرگ، بیل نایی این نقش را بازی خواهد کرد.
او گفته است: “من در هری پاتر بعدی خواهم بود، در نقش اسکریم جیور، که وزیر سحر و جادو هست و مرد خیلی خیلی مهمی هست.”
بیل نایی که در دو فیلم دزدان دریایی کارائیب نقش دیوی جونز (عکس) را بازی کرده بود، به شوخی اضافه کرد: “دیگه تنها بازیگر انگلیسی نیستم که تو هری پاتر نیست و خیلی خوشحالم.”