بازی‌ها

بازی ویدیویی هری پاتر و شاهزاده دورگه وارد بازار تهران شد

بعد از کمتر از یک هفته از عرضه جهانی بازی ویدیویی هری پاتر و شاهزاده دورگه، از روز گذشته این بازی وارد بازار بازی های ویدیویی تهران شده است.

این بازی در تهران بصورت یک یا دو دیسک DVD فروخته می شود و قیمت آن حدودا دو هزار تومان است.