فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

کلیپ هایی از صحنه های فیلم شاهزاده دورگه

با اینکه تنها چند روز به اکران هری پاتر و شاهزاده دورگه باقی مانده است، سایت MSN یک ویدیوی جدید از فیلم ششم را با صحنه هایی از فیلم که بیشتر آن را قبلا دیده بودیم، منتشر ساخته است.

در این ویدیو هری، لوپین و تانکس در حال صحبت در مورد مالفوی در پناهگاه هستند.

ولی سایت Rotten Tomatoes چهار ویدیوی دیگر هم منتشر کرده است.

بقیه در ادامه خبر…

دوست تو، گرنجر: نگاهی به جلسات کوییدیچ
آنقدرها هم پیر نیست: بچه ها در مورد حرف زدن در مورد سن دامبلدور.
شما چه گفتی: هری دارد از اسلاگهورن در مورد اینکه او چه چیزی به تام ریدل گفته بود می پرسد.
میدونم چه کار کردی: سکتومسپرا

بله، درست حدس زدید. این یکی سایت هم در ایران مسدود است.