فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

ویدیوهای گزارش ویژه مراسم افتتاحیه از شبکه T4 لندن

ویدیوهایی ویژه از مراسم افتتاحیه فیلم شاهزاده دورگه در لندن از شبکه T4 بریتانیا پخش شده است. در این ویدیوها مصاحبه هایی جالب با روپرت گرینت، اما واتسون، بونی رایت، جسی کیو و دنیل رادکلیف انجام شده است. مخصوصا جالب ترین بخش آن مربوط به اما واتسون است که عشق مخفی خود صحبت می کند.

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم