فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

اولین رکوردشکنی شاهزاده دورگه: 22 میلیون دلار فروش نیمه شب!

به گزارش ComingSoon فیلم “هری پاتر و شاهزاده دورگه” محصول کمپانی وارنر براز طی افتتاحیه نیمه شب دیشب خود در 3003 سالن سینما به فروشی در حدود 22.2 میلیون دلار دست یافت و رکورد نیمه شب “شوالیه سیاه” با 18.5 میلیون دلار را شکست.
پیش از “شوالیه سیاه” نیز رکورد فروش افتتاحیه نیمه شب در اختیار “جنگ ستارگان 3: انتقام سیت ها” با 16.9 میلیون دلار فروش بود.
ششمین فیلم هری پاتر در ادامه اولین روز انتشار خود در 4275 سالن داخلی سینما بر روی پرده خواهد رفت و تعداد آن ها در روز جمعه به 4350 سالن خواهد رسید.
“شاهزاده دورگه” نیز مانند فیلم قبلی این مجموعه “هری پاتر و محفل ققنوس” در روز چهارشنبه اکران شد. “محفل ققنوس” در ابتدای دست یافتن به فروش 139.7 میلیون دلاری در پنج روز اول اکران، در اکران نیمه شب 12 میلیون دلار فروش کرده بود.