فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

اولین رکوردشکنی شاهزاده دورگه: ۲۲ میلیون دلار فروش نیمه شب!

به گزارش ComingSoon فیلم “هری پاتر و شاهزاده دورگه” محصول کمپانی وارنر براز طی افتتاحیه نیمه شب دیشب خود در ۳۰۰۳ سالن سینما به فروشی در حدود ۲۲.۲ میلیون دلار دست یافت و رکورد نیمه شب “شوالیه سیاه” با ۱۸.۵ میلیون دلار را شکست.
پیش از “شوالیه سیاه” نیز رکورد فروش افتتاحیه نیمه شب در اختیار “جنگ ستارگان ۳: انتقام سیت ها” با ۱۶.۹ میلیون دلار فروش بود.
ششمین فیلم هری پاتر در ادامه اولین روز انتشار خود در ۴۲۷۵ سالن داخلی سینما بر روی پرده خواهد رفت و تعداد آن ها در روز جمعه به ۴۳۵۰ سالن خواهد رسید.
“شاهزاده دورگه” نیز مانند فیلم قبلی این مجموعه “هری پاتر و محفل ققنوس” در روز چهارشنبه اکران شد. “محفل ققنوس” در ابتدای دست یافتن به فروش ۱۳۹.۷ میلیون دلاری در پنج روز اول اکران، در اکران نیمه شب ۱۲ میلیون دلار فروش کرده بود.