دنیل ردکلیف / فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

دنیل رادکلیف: از نسخه های دزدی فیلم استفاده نکنید

در مصاحبه ای با دنیل رادکلیف، اما واتسون و دیوید هیمن توسط CNN در مورد فیلم صحبت کردند. در بخشی از گفتگوهای آنها که در مورد نسخه های دزدی (پرده ای یا کپی) صحبت شد علاوه بر تاکید دنیل بر عدم استفاده از این نسخه ها، دیوید هیمن هم گفت که این کار تنها درآمد استودیو را کم نمی کند، بلکه باعث میشود بودجه ای که قرار است به فیلم بعدی اختصاص داده شود هم کم شود.