فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

بیش از ۹۰ درصد طرفداران هری پاتر در سراسر جهان فیلم شاهزاده دورگه را پسندیدند

براساس نظرسنجی سایت بزرگ MuggleNet، مشخص شد بیش از ۹۰ درصد طرفداران هری پاتر (عمدتا اروپا و امریکا) از فیلم سینمایی هری پاتر و شاهزاده دورگه راضی بوده اند و ۱۰ درصد بقیه آن را نپسندیده اند.

از این بین، بیش از ۴۸ درصد طرفدارهای هری پاتر، ششمین فیلم هری پاتر را به عنوان بهترین فیلم هری پاتر انتخاب کردند و بیش از ۱۹ درصد هم گفتند با اینکه بهترین فیلم نبود ولی عاشق آن شدند.

از طرف دیگر در بزرگترین وب سایت سینمایی جهان، IMDb مخاطبان فیلم به آن از ۱۰ ستاره، ۷.۷ ستاره داده اند.