فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

آخرین خبرها از فروش شاهزاده دورگه تا ۱۱ مرداد ماه

فیلم سینمایی هری پاتر و شاهزاده دورگه تا ۲ آگوست (۱۱ مرداد) مبلغ ۶۵۹,۴۶۳,۰۰۰ دلار فروش داشته است. ششمین فیلم هری پاتر هفته پیش توسط فیلم انیمیشن G-Force از دیزنی عقب افتاده بود و در فروش آخر هفته هم از فیلم Funny People عقب افتاده است. ضمنا فروش فیلم از حالت صعودی به نزولی تغییر پیدا کرده است.

آخرین خبرها از فروش فیلم، هر دوشنبه از سایت دمنتور به اطلاع شما خواهد رسید.