فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

مجموع فروش شاهزاده دورگه تا ۱۹ مرداد در باکس آفیس

فیلم سینمایی هری پاتر و شاهزاده دورگه تا پایان روز ۱۰ آگوست (۱۹ مرداد) جمعا ۸۱۷,۳۴۰,۰۰۶ دلار فروش داشته است.
در جدول پروفروش ترین های آخرین هفته باکس آفیس (۶ آگوست – ۱۵ مرداد) هری پاتر ششم در دومین پله قرار دارد و Funny People همچنان بالاتر است.
در جدول فروش روزانه، هری پاتر در ردیف چهارم قرار دارد.
همچنین، فیلم ششم هری پاتر تاکنون در رده ۲۱م پرفروش ترین فیلم های جهان در تمام دوران قرار دارد که در آینده حتما این رتبه افزایش خواهد یافت.