اخبار سایت

راهنمای فارسی و کامل تفاوت های هری پاتر با بازیگرش!

برای شرکت در جدیدترین نظرسنجی دمنتور مربوط به نظر شما نسبت به فیلم ششم هری پاتر، به صفحه اول سایت مراجعه کنید.

در مورد مطلب تولد ۲۹ سالگی هری پاتر که اینجا نوشته بودیم، متاسفانه بیش از ۵۰ نظر ثبت شد که بازدیدکنندگان محترم می گفتند هری پاتر ۲۰ یا ۱۹ سال دارد نه ۲۹ سال! اگر شما هم نمی دانید فرق هری پاتر با بازیگرش چیست، به ادامه خبر مراجعه کنید…

راهنمای تشخیص هری پاتر از دنیل رادکلیف (این اسم نام فردی است که در فیلم ها شخصیت هری پاتر را بازی میکند)
بین هری پاتر و بازیگر آن چند تفاوت وجود دارد که با مطالعه آنها ممکن است دیگر دچار اشتباه گرفتن آنها نشویم:
– هیچ ارتباطی به هم ندارند
– بازیگر واقعی است، شخصیت داستان گویا وجود خارجی ندارد
– بازیگر خودش راه می رود، شخصیت داستان توسط نویسنده راه می رود
– سن بازیگر با شخصیت داستان فرق دارد برای همین یکی ۲۰ سالش است و آن یکی ۲۹ سال
– اصولا وقتی فیلمی می بینیم یعنی اینکه بازیگر دارد آن را بازی می کند و تصاویری که در مانیتور یا تلویزیون می بینید واقعیت ندارند

امیدوارم در تولد ۳۰ سالگی هری پاتر و ۲۱ سالگی دنیل رادکلیف دچار اشتباه نشوید.