رولینگ

ممکن است حمایت جی.کی.رولینگ از جامعه بیماران MS از سر گرفته شود

به گزارش روزنامه اسکاتمن، سرپرست جامعه بیماران MS اسکاتلند به این عفیده است در صورتی که رای به استقلال این موسسه تصویب شود، احتمال بازگشت جی.کی.رولینگ به عنوان حامی زیاد خواهد بود.

هفته دیگر در جریان رای گیری مشخص خواهد شد که این موسسه خیریه دوباره بصورت مستقل عمل کند یا خیر.

شاید به خاطر داشته باشید که چند ماه پیش رولینگ دست از حمایت از این موسسه کشید و اعلام کرد که وجدانش اجازه نمی دهد کمک هایش را به این موسسه خیریه بیش از این ادامه دهد زیرا این موسسه با چیزی که پیش از این کمک ها بود، تفاوت کرده است.