فيلم 7 "هری پاتر و یادرگاران مرگ-قسمت اول"

اولین تصویر از یادگاران مرگ در DVD نسخه نهایی

این تصویر به احتمال زیاد اولین عکس رسمی از هری پاتر و یادگاران مرگ است! این تصویر در بسته DVD نسخه نهایی فیلم تالار اسرار است.

برای مشاهده این عکس، اینجا را کلیک کنید.