فيلم 7 "هری پاتر و یادرگاران مرگ-قسمت اول"

اولین تصاویر از زینوفیلیوس لاوگود در یادگاران مرگ

تصاویر جدیدی از ریس آیفنس با گریم زینوفیلیوس لاوگود به همراه تصاویر جدیدی از دن، روپرت و اما در پشت صحنه “هری پاتر و یادگاران مرگ” از DVD های نسخه نهایی دو فیلم اول منتشر شده است.

پنج عکس از زینوفیلیوس لاوگود را می توانید در اینجا ( ۱۲۳۴۵ ) ببینید.

عکس های جدیدی از اما واتسون و روپرت گرینت در لوکیشن جنگل آخرین فیلم های هری پاتر نیز منتشر شده که می توانید در اینجا ( ۱۲۳۴۵ ) ببینید.

همچنین تصویری از دن رادکلیف منتشر شده که او را در حال خواندن قسمتی از کتاب “سنگ جادو” نشان می دهد و در اینجا قابل مشاهده است.