فيلم 7 "هری پاتر و یادرگاران مرگ-قسمت اول"

به روز شد: دومین عکس رسمی از یادگاران مرگ: هری در میدان گریمولد

وب سایت Yahoo Movies دومین عکس رسمی از فیلم “هری پاتر و یادگاران مرگ” قسمت ۱” را منتشر کرده است.

می توانید این عکس را در اینجا ببینید که هری را خانه پدری سیریوس نشان می دهد.

به روز شد: نسخه با کیفیت بالای عکس نیز منتشر شده است که می توانید در اینجا مشاهده کنید.