اخبار سایت / فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

ترجمه دومین صحنه پیش نمایش محفل ققنوس ABC

دومین صحنه مربوط به پیش نمایش ویژه هری پاتر و محفل ققنوس که از شبکه ABC امریکا پخش شده بود را می توانید با زیر نویس فارسی در این صفحه مشاهده کنید.
این ویدیو مربوط به “کارگردان جدید”، دیوید یاتس است.
ترجیحا از Windows Media Player های جدید استفاده کنید.