اخبار سایت

مشکل دیروز سایت دمنتور

متاسفانه server سایت دمنتور دیروز همراه با فروشگاه، به مدت 6 ساعت از کار افتاده بود. این مشکل از جانب میزبان بود و از دست ما خارج بود. مشکل هم اکنون حل شده و تمام بخش های سایت کاملا در دسترس است.

با پوزش از شما…