کتاب‌ها

ادامه خانم جرجیایی به تحریم کتاب های پاتر

همان طور که انتظار می رفت، یک خانم اهل جرجیا با وجود رأی بازدارنده دادگاه در مورد او، باز هم در پی از میان برداشتن کتاب های لعنت شده (!) هری پاتر از کتابخانه های مدارس است. همان طور که قبلاً نیز خبر دادیم، خانم لورا مالوری درخواست تجدید نظر در حکم خود را کرده بود و حالا نهادهای خبری گزارش می دهند که خانم مالوری در خصوص رأی صادره از دادگاه عالی گوینت خواستار تجدید نظر است. به نظر می رسد او “مبلغ قابل توجهی” را از پشتیبانان دریافت کرده است تا کمکی در بازجویی از او باشد. او هم اکنون درخواست فرجام در برابر هیئت یک مدرسه عمومی در جورجیا را مطرح کرده است که او را از تحریم سری کتاب های محبوب هری پاتر بازداشته بودند.