مختلف

لوگوی الف دال، کارت تسترال ها و محصولات دیگر

اسکن هایی از یک مجله صنعتی که در آن محصولات جدید “هری پاتر و محفل ققنوس” معرفی شده منتشر شده است. این عکس ها شامل “لوگوی ارتش دامبلدور”، “، “تسترال ها و هری”، “مرگ خوارها”، “فاج و آمبریج در وزارت سحر و جادو” و نگاهی اجمالی به کتاب های “رنگ آمیزی و عکس های برچسب دار” است. برای دیدن این عکس ها اینجا را کلیک کنید.