بازیگران

مصاحبه جدید با دیوید بردلی

وب سایت TheArgus.co.uk با دیوید بردلی مصاحبه طولانی و جدیدی را انجام داده است، بازیگری که نقش آرگوس فیلچ را در فیلم های پاتر بازی می کند. بیشتر گفت و گو در مورد فیلم جدید او با نام “The Caretaker” است، اما در اواخر این مصاحبه، دیوید به فیلم “هری پاتر و محفل ققنوس” اشاره می کند:
“من توی یک صحنه بامزه که بالای یک نردبان ۳۵ فوتی بودم، با یک دستم باید به نردبان می چسبیدم و با دست دیگه م باید با چکش اعلامیه ها رو به دیوار سرسرا می زدم؛ چهار نفر از عوامل هم از پایین پله رو تکون می دادن. من با ارتفاع میانه خوبی ندارم.”
متن کامل این مصاحبه به انگلیسی را در اینجا ببینید، از TLC هم متشکریم!