بازیگران

مصاحبه جديد با ديويد بردلي

وب سايت TheArgus.co.uk با ديويد بردلي مصاحبه طولاني و جديدي را انجام داده است، بازيگري كه نقش آرگوس فيلچ را در فيلم هاي پاتر بازي مي كند. بيشتر گفت و گو در مورد فيلم جديد او با نام “The Caretaker” است، اما در اواخر اين مصاحبه، ديويد به فيلم “هري پاتر و محفل ققنوس” اشاره مي كند:
“من توي يك صحنه بامزه كه بالاي يك نردبان 35 فوتي بودم، با يك دستم بايد به نردبان مي چسبيدم و با دست ديگه م بايد با چكش اعلاميه ها رو به ديوار سرسرا مي زدم؛ چهار نفر از عوامل هم از پايين پله رو تكون مي دادن. من با ارتفاع ميانه خوبي ندارم.”
متن كامل اين مصاحبه به انگليسي را در اينجا ببينيد، از TLC هم متشكريم!