فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

عكس جديدي از هري و نايجل در الف دال

عكس جديدي از فيلم “هري پاتر و محفل ققنوس” منتشر شده است. در اين عكس بسيار كوچك، شما مي توانيد هري، نايجل، دوقلوهاي ويزلي و چند نفر ديگر از اعضاي ارتش دامبلدور را ببينيد. ما سعي مي كنيم نسخه با كيفيت اين عكس را به دست بياوريم، ولي تا آن موقع اين عكس كوچك را در اينجا ببينيد!
با تشكر از HPFanZone !