عوامل فیلم

آلفونسو کوارون نامزد جایزه اسکار شد

آلفونسو کوارون، کارگردان “هری پاتر و زندانی آزکابان” برای ساخت فیلم “بچه های مردان” در دو رشته نامزد جوایز اسکار شده است. آقای کوارون در رشته های “موفقیت در ویرایش فیلم” و “فیلمنامه مناسب” نامزد شده است. جوایز اسکار در روز ۶ اسفند (۲۵ فوریه) توسط آکادمی علوم و هنرهای سینما به برگزیدگان اهدا خواهد شد و شبکه ABC در ساعت ۲۰ شب (EST) مراسم آن را پخش خواهد کرد.
تبریک می گوییم، آلفونسو کوارون!