رولینگ / کتاب‌ها

سومین سالگرد خبر جنجال برانگیز رولینگ در مورد دامبلدور: نظر شما چیست؟

سه سال پیش در همچین روزی، رولینگ با حرفی که در آخرین مراسم گفتگو با طرفدارانش گفت، نه تنها جنجالی در رسانه های امریکایی و غربی به پا کرد، بلکه تمام خبرگزاری های ایرانی، حتی صدا و سیما هم این خبر را منعکس کردند.

رولینگ رسما اعلام کرد آلبوس دامبلدور همجـنس گرا بوده (واکنش ها)

بعد از این اتفاق بود که رویکرد رسانه های ایرانی به هری پاتر کاملا تغییر کرد و فصل جدیدی برای مقابله با هری پاتر چه در ایران و چه در کشورهای دیگر حتی امریکا و انگلیس آغاز شد! از طرفی دیگر هم عده ای به حمایت از این خبر اظهار داشتند که از اول همچین حدسی داشتند.

حالا بعد از این همه مدت، نظر شما در این مورد چیست؟ (تنها نظرات مربوط به این خبر درج خواهد شد.)