کتاب‌ها

کتاب های مسروقه پاتر بازیابی خواهند شد

رسانه NewsWales گزارش می دهد که سه هزار کتاب هری پاتر که از یک انبار در ولز دزدیده شده بودند، قرار است بازیابی شوند. ظاهراً دزدها به زور وارد یک کارخانه بازیابی شده و دو بسته از کتاب های درسی هری پاتر نسخه ویژه (جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها – کوییدیچ در گذر زمان) را دزدیده بودند. این کتاب ها چندین سال پیش برای مؤسسه کمیک ریلیف چاپ شده بودند. هنوز مشخص نیست که سارقان مشنگ بوده اند یا جادوگر، و یا شاید موجودی بدتر از مرگ خوارها بوده اند. فروش این دو کتاب، میلیون ها دلار را نصیب مؤسسه خیریه کمیک ریلیف کرده است.