فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

عکسی بزرگتر از هری، رون و هرمیون

هفته پیش، عکس هایی از محصولات جدید محفل ققنوس منتشر شد که در بین آنها عکسی از هری، رون و هرمیون بود. اکنون، نسخه بزرگتر و با کیفیت بهتری نسبت به عکس قبلی منتشر شده است. این عکس را می توانید در اینجا ببینید.