مختلف

کتاب هری پاتر و بحران زیست محیطی در هند

جایرام رامش وزیر محیط زیست هند روز چهارشنبه هشدار داد که تاثیرات به جا مانده از کتاب هری پاتر از جمله گرایش کودکان هندی به تقلید از رفتار این پسربچه ساحر و دست آموز کردن جغدهای وحشی، موجب از بین رفتن این پرندگان شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از دهلی نو، در کتاب‌ها و فیلم‌های برگرفته از داستان هری پاتر که محبوبیت زیادی در هند دارد، یک جغد نامه رسان به نام هدویگ Hedwig وجود دارد.

رامش که سخنانش را بی‌بی‌سی نقل می‌کرد، گفت که در پی رواج کتاب هری پاتر ، به نظر می‌آید گرایش عجیبی به هدیه دادن جغد به کودکان حتی در میان خانواده‌های طبقه متوسط شهری به وجود آمده است.
گروه هندی فعال در زمینه حیات وحش موسوم به ترافیک گزارشی را تحت عنوان سرپرستان به خطر افتاده شب، منتشر کرده و درباره کاهش جمعیت جغدها در هند هشدار داده است.

تحقیق پژوهشگران از روند صعودی تله‌گذاری برای جغدها، فروش این پرندگان و یا کشته شدن آنها در آئین‌های جادوگری در هند نشان دارد.

گروه ترافیک همچنین خواستار تشدید تدابیر برای حفاظت از این پرندگان در آستانه فرارسیدن جشن دیوالی، از بزرگترین اعیاد هندوها، در روز جمعه شد و خاطرنشان کرد که جغدها در برخی مناسبت‌های شاد نیز قربانی می‌شوند.