کتاب‌ها

من نبايد در مورد خواندن هري پاتر دروغ بگم!

ظاهراً اهالي كشور انگلستان نشنيده اند كه سزاي دروغ گفتن به پروفسور آمبريج چيست، چون يك بررسي نشان مي دهد كه يك سوم مردم انگليس در مورد خواندن داستان هاي معروف، از جمله “هري پاتر و سنگ جادو” دروغ گفته اند.
بر طبق اين بررسي جديد، كه بوسيله موزه ها، كتابخانه ها و بايگاني محكمه ها انجام شده است، 33 درصد افراد بالغ اقرار كرده اند كه براي اين كه اهل مطالعه به نظر آيند گفته اند كه اين كتاب ها را خوانده اند، در حالي كه…
بقيه متن و ليست كتاب ها در ادامه متن…

…در حالي كه حتي نمي دانند در رابطه با چه موضوعي است.
اين گزارش در ادامه مي افزايد: “از هر 20 مردي كه در اين نظرسنجي شركت كرده اند، يك نفر گفته است كه در مورد خواندن هري پاتر دروغ گفته تا نشان دهد در جريان داستان هاي روز است.”
ليست اين كتاب ها به اين شرح است:

1- ارباب حلقه ها – نوشته جي.آر.آر.تالكين
2- جنگ و صلح – نوشته لئو تولستوي
3- غرش ارتفاعات – نوشته اميلي برانت
4- مردان مريخي، زنان ونوسي – نوشته جان گري
5- 1984 – نوشته جرج اورول
6- هري پاتر و سنگ جادو – نوشته جي.كي.رولينگ
7- آرزوهاي بزرگ – نوشته چارلز ديكنز
8- جين اير – نوشته شارلوت برانت
9- راز داوينچي – دن براون
10- خاطرات ان فرانك، نوشته ان فرانك