اخبار سایت

حذف برخی از محصولات فروشگاه

فیلم های “راز داوینچی”، “جام آتش با زیر نویس فارسی” و “فیلم ترسناک 4” به دلیل عدم رعایت حقوق مولف آن (www.zirnevis.com) از فروشگاه حذف شدند. تمام سفارش های مربوط به این سه فیلم لغو شده محسوب می شود. برای سفارش مجدد این فیلم ها (فقط اگر در شهر تهران زندگی می کنید) به نشانی dvd@zirnevis.com ایمیل بفرستید.