فیلم 8 "هری پاتر و یادگاران مرگ-قسمت دوم"

بازگشت مجدد بازیگران به استودیو فیلمبرداری هری پاتر

طبق خبرهای رسیده قرار است صحنه مؤخره هری پاتر و یادگاران مرگ: قسمت دوم مجددا اجرا و ضبط شود.

فیلمبرداری مجدد اواخر ماه آینده میلادی شروع می شود. استودیو از فیلمبرداری قبلی این صحنه راضی نیست و احساس می کند با عجله ضبط شده است و عدالت برای آن رعایت نگردیده.

به نظر می رسد که آنها قصد ضبط مجدد کامل این صحنه را نداشته باشند و بیشتر قصد اضافه کردن صحنه های جدید را دارند.