فیلم 8 "هری پاتر و یادگاران مرگ-قسمت دوم"

احتمال انتشار تیزر تریلر یادگاران مرگ: بخش دوم در 4 بهمن

این خبر را فعلا شایعه در نظر بگیرید زیرا منبع موثقی ندارد. گفته شده که احتمالا اولین تریلر برای هری پاتر و یادگاران مرگ: بخش دوم، روز سه شنبه 4 بهمن منتشر می شود.

خبرهای بیشتر در این مورد را در اسرع وقت به اطلاع شما خواهیم رساند.